Huiswerk

Op onze school proberen we de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de middelbare school. Op een middelbare school krijgen onze kinderen vaak en veel huiswerk. 

Hoe ziet het huiswerk op onze school eruit?

Het is bij huiswerk vaak belangrijker dat u als ouder uw kind helpt in de organisatie van het huiswerk dan de kwaliteit van het huiswerk. Kinderen moeten van thuis uit leren hoe en wanneer er gewerkt moet worden. School zal hierin helpen.

Groep 5:
Huiswerk WO (= aardrijkskunde, biologie of geschiedenis) als voorbereiding op een toets.
Alle leerlingen geven één keer per jaar een boekbespreking

Groep 6:
Huiswerk WO als voorbereiding op een toets.
Alle leerlingen geven één keer per jaar een boekbespreking
Werkstuk (vrije opdracht)

Groep 7:
Huiswerk WO als voorbereiding op een toets.
Alle leerlingen geven één keer per jaar een boekbespreking
Werkstuk "landen"
Taal en rekenen (wekelijks)
Spreekbeurt
Engels

Groep 8:
Huiswerk WO én topografie als voorbereiding op een toets.
Alle leerlingen geven één keer per jaar een boekbespreking
PowerPoint presentaties
Taal en rekenen (wekelijks)
Engels