De gouden weken

01-11-2021
De eerste weken van het schooljaar zitten er op. We noemen de periode van zomervakantie tot herfstvakantie ook wel 'De gouden weken'. In deze weken wordt je klas een echte groep. Ook als je al een aantal jaren bij elkaar in de klas zit, wordt na elke zomervakantie weer een nieuwe groepsdynamiek gevormd. De leerkracht heeft hier een essentiële rol in. Samen met je leerlingen bepaal je hoe je met elkaar wil omgaan dit schooljaar. Welke normen en waarden en regels hanteren we en spreken we samen af. Tijdens De gouden weken doorloopt elke klas 3 fases.

Forming
In de formingfase, die ongeveer twee weken duurt, is het over het algemeen relatief rustig in de klas. De leerlingen zijn elkaar aan het aftasten. Conflicten en serieuze onderwerpen worden gemeden en de leerlingen zijn gefocust op zichzelf. In deze fase is het belangrijk om veel kennismakingsoefeningen te doen, ook bij groepen die al langer bij elkaar zitten.
Storming
In de stormingsfase, die maximaal twee weken duurt, voelt het een beetje aan als een storm in de klas. De leerlingen zijn in deze fase kritisch op elkaars gedrag en ontwikkelen een voorkeur voor een leider en een type leiderschap. In deze fase is het belangrijk om als leerkracht samen met de groep aandacht te besteden aan het formuleren van groepsafspraken en deze ook (bij voorkeur visueel ondersteund) zichtbaar te maken in de klas.
Norming
In de normingfase wordt het uiteindelijke doel van de groep gekozen en wordt er (non-verbaal) bepaald hoe de groepsleden met elkaar om willen gaan. De groepsregels vanuit de storming worden definitief vastgesteld.
De leerkracht moet in deze fase veel aandacht besteden aan de regels en afspraken en deze ook inoefenen met de leerlingen. Als leerkracht is het verstandig om dit proces intensief te begeleiden, waarbij je laat merken dat ieders mening wordt gewaardeerd. In deze fase is het van belang om tijd te besteden aan groepsvormende activiteiten. 

Hier een voorbeeld van de afspraken zoals ze in groep 8 zijn opgesteld door de kinderen. Het zichtbaar maken in de klas is belangrijk. Op deze manier kunnen we elkaar erop aanspreken en wijzen als het een keer misgaat. Want dat zal zeker regelmatig gebeuren. Fouten maken mag! Maar de manier waarop we er vervolgens mee omgaan is allesbepalend.

Het levend en actueel houden van de gemaakte afspraken zorgt ervoor dat leerlingen en leerkracht samen een leerzaam en sociaal veilig schooljaar hebben.
In onze nieuwe methode KWINK ( sociaal emotioneel leren) wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan De gouden weken en de 3 fases.