Oudervereniging

Onze school heeft een oudervereniging waarin ouders, samen met het team, zich inzetten om leuke activiteiten te organiseren voor alle kinderen.

De oudervereniging organiseert zelf, of verleent medewerking aan, verschillende activiteiten tijdens en buiten schooltijd. Verder ondersteunt de oudervereniging activiteiten en/of behoeften financieel, zoals bijvoorbeeld (de aankleding van) het schoolplein.

In het schooljaar 2022/2023 is de oudervereniging onder andere betrokken bij de organisatie van de volgende activiteiten:

 • Schoolfeest
 • Halloweenavond
 • Sinterklaas
 • Kerstmis
 • Carnaval
 • Pasen
 • Koningsspelen
 • Communie en Vormsel
 • Wandelvierdaagse
 • Afscheid groep 8
 • Schoolplein
 • Schoolkrantje
 • Vossenjacht/voorjaarmarkt/plantjesmarkt
 • Kienen/bingo

Het bestuur

Het algemeen bestuur wordt gevormd door minimaal drie en maximaal vijf ouders. De zittingsduur van het bestuur is drie jaar. Daarna volgt een nieuwe verkiezingsronde.

Het bestuur wordt sinds schooljaar 2020/2021 gevormd door:

 • Lars de Heus, voorzitter
 • Nadia Bonnie, vice-voorzitter
 • Pascal Nohlmans, penningmeester
 • Lieke Reinartz, secretaris
 • Roger van Ewijk, ondersteunend bestuurslid

Organisatie van de oudervereniging

Naast het dagelijks bestuur, maken natuurlijk ook een groep enthousiaste ouders deel uit van de oudervereniging. Immers, vele handen maken licht werk! Deelname aan een werkgroep is vaak leuk en gezellig en het bevordert de betrokkenheid. De hierboven genoemde activiteiten krijgen vorm in werkgroepen. Aan iedere werkgroep is een aantal ouders én een leerkracht gekoppeld. De werkgroepen worden aangestuurd door een kartrekker; dit is de spin in het web. Na iedere afgeronde activiteit, evalueert de werkgroep met het bestuur.

Zoals uit de opsomming van activiteiten blijkt, is de oudervereniging bij behoorlijk wat activiteiten betrokken. Wij zijn dan ook steeds op zoek naar enthousiaste ouders die ons team willen versterken. Ouders zijn van harte welkom om zich aan te melden. Dat kan eenvoudig door een e-mail te sturen aan ovdeblokkenberg@gmail.com

Vrijwillige ouderbijdrage

Na het lezen van al deze activiteiten, zal het duidelijk zijn dat dit alles enorm veel geld kost. De voornaamste bron van inkomsten vormt de vrijwillige ouderbijdrage, die de ouders voor hun kind(eren) per schooljaar betalen.

De vrijwillige ouderbijdrage is voor schooljaar 2022/2023door de Medezeggenschapsraad vastgesteld op € 15,00 per leerling die bij De Blokkenberg onderwijs volgt. Aan de ouders van kinderen die na 1 januari van het lopende schooljaar beginnen, vragen wij een bijdrage van € 7,50.

Voor de continuïteit van OV-activiteiten, is een betaling onmisbaar. Anders gezegd: zonder vrijwillige ouderbijdrage kan de OV amper activiteiten organiseren.

Indien ouders of verzorgers in een situatie verkeren, dat zij het bedrag niet kunnen betalen, kunnen zij met de brief van het bestuur van de oudervereniging, inhoudende het verzoek om betaling van de bijdrage, zich wenden tot de Stichting Leergeld Parkstad. Het bedrag kan dan in overleg vergoedt worden. Voor de betaling van de ouderbijdrage ontvangen de ouders/verzorgers een brief van de oudervereniging (via Isy). Hierin staat de betalingswijze vermeldt. Overmaken kan in ieder geval op NL71 Rabo 0191 9112 40 t.n.v. Oudervereniging De Blokkenberg, onder vermelding van 'Ouderbijdrage'.