Ouderpeilingen

De recente ouderpeiling is gedaan in maart 2022 voor de ouders voor de groepen 6, 7 en 8.
Echter door een geringe reactie hierop zullen we in november 2022 nogmaals een peiling klaarzetten en dan voor alle ouders van onze school.

Voor verdere informatie hierover verwijzen wij naar Scholen op de kaart.