Wanneer moet ik mijn kind aanmelden?

Welkom en fijn dat u overweegt om uw kind op onze school aan te melden.

Voor de goede orde even een aantal zaken op een rijtje:
  • Ruim voordat uw kind 4 wordt moet u uw kind op onze school inschrijven. Het zou zomaar kunnen dat de betreffende groep in dat schooljaar al vol zit. U kunt dan op eigen verzoek op een wachtlijst geplaatst worden waarbij de regel is dat de volgorde van aanname gebaseerd is op de datum dat u aangeeft uw kind op onze school te willen inschrijven.
  • Het inschrijfformulier vult u samen met de directie in tijdens het inschrijfgesprek.
  • Als uw kind is ingeschreven krijgt u een formele bevestiging per brief.
  • Ongeveer een maand voordat uw kind (al dan niet met de wenochtenden) begint krijgt u een brief van de juffen (juf Jessica en Juf Chantal) van groep 1 met enkele praktische zaken.
  • In dezelfde periode zal de IB'er (juf Maranka) contact met u opnemen voor een anamnese gesprek. Tijdens dit gesprek zoomen we in op uw kind en bespreken we de algemene gang van zaken op school.

Klik hier voor het inschrijfformulier.