RK Bs. de Blokkenberg
Groepsindeling en personele bezetting
 
Groep 1:                                  Juffrouw Henriëtte (ma tot en met do)
Groep 2:                                  Juffrouw Chantal (ma, di en wo) en juffrouw Jessica (do)
Groep 3:                                  Juffrouw Nadia (di, wo, do en vrij) en juffrouw Maranka (ma)
Groep 4:                                  Juffrouw Natascha (ma t/m vrij)
Groep 5:                                  Juffrouw Judith (di, wo, do en vrij) en juf Jessica (ma)
Groep 6:                                  Meester Fer (ma t/m vrij)
Groep 7:                                  Juffrouw Loes (ma, di, wo en vrij) en juf Rachel ( do)
Groep 8:                                  Meester Emil (ma, di, do en vrij) en juf Rachel (wo)
IB’er:                                       Juffrouw Maranka (di tot en met vrij)
Directeur:                                 Meester Remco (ma tot en met vrij)
                
Urentabel en lestijden.
 
Urentabel.
De inspectie schrijft voor dat de school een boekhouding van het aantal uren les bijhoudt.
In onderstaande tabel leggen wij dit vast.
    Groep 1 + 2 Groep 3 + 4 Groep 5 t/m 8
Schooljaar 2016 - 2017 779.50 uur en 900.50 uur 992 uur en 986.50 uur 992 uur
Schooljaar 2017 - 2018 803.5 uur 992 uur en 986.50 uur 992 uur
 
Lestijden.
De lestijden aan onze school zijn van 8.30 uur – 12.00 uur en van 13.00 uur – 15.00 uur. Op woensdag van 8.30 uur – 12.30 uur. Groep 1 en 2 hebben iedere vrijdag vrij
’s  Morgens is er vijftien minuten inlooptijd, met als doel exact op tijd te kunnen beginnen.
 
Rooster gymtijden.
 
Groep 3:         vrijdagmiddag locatie locatie Haanrade (Vincent van Goghplein) o.v.b. van het JOGG traject!
Groep 4:         donderdagmorgen locatie Haanrade (Vincent van Goghplein)
Groep 5:         vrijdagmiddag locatie Haanrade (Vincent van Goghplein)
Groep 6:         donderdagmiddag locatie Haanrade (Vincent van Goghplein)
Groep 7:         dinsdagmiddag locatie Haanrade (Vincent van Goghplein)
Groep 8:         maandagmiddag locatie Haanrade (Vincent van Goghplein)
 
Vakanties schooljaar 2017 - 2018
 
Herfstvakantie 
maandag 16 oktober tot en met vrijdag 20 oktober 2017
Kerstvakantie
maandag 25 december 2017 tot en met vrijdag 5 januari 2018
Carnavalsvakantie
maandag 12 februari tot en met vrijdag 16 februari 2018
Pasen
maandag 2 april 2018 
Meivakantie
maandag 23 april tot en met vrijdag 4 mei 2018
Hemelvaart
donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei 2018
Pinksteren
maandag 21 mei 2018
Zomervakantie
maandag 9 juli tot en met vrijdag 17 augustus 2018
 
Bijzondere data.
 
Algemene ouderavond: 12 september 2017
Studiedagen voor de hele school: 27 oktober 2017, 9 februari 2018, 9 maart 2018, en 22 juni 2018
Studiemiddagen: 22 december 2017, 6 juli 2018
Groep 4 vrij i.v.m. communie: 28 mei 2018
Alle bijzondere dagen kunt u ook terugvinden op de website van school. Deze is te vinden op: www.bsdeblokkenberg.nl
 
Rapporten en oudergesprekken.
 
De groepen 1 en 2 ontvangen twee keer per jaar een rapport: 1 februari 2018 en 28 juni 2018
 
Alle andere groepen ontvangen drie keer per jaar een rapport: 24 november 2017, 23 maart 2018, 29 juni 2018
 
Het is een combinatie van een cijfer- en woordrapport over de vorderingen, kennis en vaardigheden. Indien mogelijk wordt ook een uitdraai van het CITO leerlingvolgsysteem in de rapportage opgenomen. Het rapport is een losbladig systeem, bijeengehouden in een map. Aan het einde van groep 8 of bij tussentijds schoolverlaten, mag uw kind het rapport behouden. Voorafgaand aan de uitreiking van het eerste en tweede rapport worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek. Voor het derde rapport zijn alleen gesprekken op verzoek.