Vakanties en vrije dagen

Groepsindeling en personele bezetting
 
Groep 1:                                  Juffrouw Henriëtte (ma tot en met do)
Groep 2:                                  Juffrouw Chantal (ma, di en wo) en juffrouw Jessica (do)
Groep 3:                                  Juffrouw Nadia (di, wo, do en vrij) en juffrouw Maranka (ma)
Groep 4:                                  Juffrouw Natascha (ma, di, wo) en juffrouw Judith (do en vrij)
Groep 5:                                  Juffrouw Esther (di, wo, do en vrij) en juf Jessica (ma)
Groep 6:                                  Meester Fer (ma t/m vrij)
Groep 7:                                  Meester Emil (ma, do en vrij) en juf Judith (di en wo)
Groep 8:                                  Juffrouw Loes (ma, di en wo) en juf Natascha (do en vrij)
Klassenassitente:                      Juffrouw Michelle (Ma t/m vrij)
IB'er:                                       Juffrouw Maranka (di tot en met vrij)
Directeur:                                 Juffrouw Monique (ma tot en met vrij)

Nieuw avontuur                                                                                                                                                             
Na dit schooljaar gaat onze collega, juffrouw Rachel, een nieuw avontuur aan bij BS Wereldwijs.
Wij gaan haar in ieder geval missen en wensen haar verder veel succes met alles wat op haar pad komt.
 
 
Even voorstellen
Na de vakantie zal onze nieuwe collega voor groep 5, Esther Cleven,  zich aan u gaan voorstellen. Wij heten haar van harte welkom en wensen haar veel succes voor het komende schooljaar.

                
Urentabel en lestijden.
 
Urentabel.
De inspectie schrijft voor dat de school een boekhouding van het aantal uren les bijhoudt.
In onderstaande tabel leggen wij dit vast.
    Groep 1 + 2 Groep 3 + 4 Groep 5 t/m 8
Schooljaar 2017 - 2018 803.5 uur 992 uur en 986.50 uur 992 uur
Schooljaar 2018 - 2019 809 uur 993,5 uur 993,5 uur
 
Lestijden.
De lestijden aan onze school zijn van 8.30 uur - 12.00 uur en van 13.00 uur - 15.00 uur. Op woensdag van 8.30 uur - 12.30 uur. Groep 1 en 2 hebben iedere vrijdag vrij
's  Morgens is er vijftien minuten inlooptijd, met als doel exact op tijd te kunnen beginnen.
 
Rooster gymtijden.
 
Groep 3: vrijdagmorgen locatie locatie Haanrade (Vincent van Goghplein)
Groep 4: donderdagmorgen locatie Haanrade (Vincent van Goghplein)
Groep 5: vrijdagmiddag locatie Haanrade (Vincent van Goghplein)
Groep 6: donderdagmiddag locatie Haanrade (Vincent van Goghplein)
Groep 7: maandagmiddag locatie Haanrade (Vincent van Goghplein)
Groep 8: dinsdagmiddag locatie Haanrade (Vincent van Goghplein)
 
Vakanties schooljaar 2017 - 2018
 
Herfstvakantie 
maandag 19 oktober tot en met vrijdag 23 oktober 2018
 
Kerstvakantie
maandag 24 december 2018 tot en met vrijdag 5 januari 2019
 
Carnavalsvakantie
maandag 4 maart tot en met vrijdag 8 maart 2019
 
Pasen
maandag 22 april 2019
 
Meivakantie
maandag 22 april tot en met vrijdag 3 mei 2019
 
Hemelvaart
donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019
 
Pinksteren
maandag 10 juni 2019
 
Zomervakantie
maandag 8 juli tot en met vrijdag 16 augustus 2019

 
Bijzondere data.
 
Start nieuwe schooljaar: 20-08-2018.
Algemene ouderavond: 28-08-2018
Schoolfeest: 19-09-2018
Studiedagen voor de hele school: 21-12-2018, 22-2-2019; 1-3-2019, 21-6-2019
Studiemiddagen: 12-10-2018, 22-3-2019, 5-7-2019
Groep 4 communie: 30 mei 2019
Presentatie mis: 16-03-2019
Groep 8 vormsel: 31 mei 2019
Alle bijzondere dagen kunt u ook terugvinden op de website van school. Deze is te vinden op: www.bsdeblokkenberg.nl

 
Rapporten en oudergesprekken.
 
De groepen 1 en 2 ontvangen twee keer per jaar een rapport: 7 februari 2019, juni 2019 (definitieve datum volgt z.s.m.)
 
Alle andere groepen ontvangen drie keer per jaar een rapport: 23 november 2018, 15 maart 2019,  eind juni 2019 (definitieve datum volgt z.s.m.)
 
Het is een combinatie van een cijfer- en woordrapport over de vorderingen, kennis en vaardigheden. Indien mogelijk wordt ook een uitdraai van het CITO leerlingvolgsysteem in de rapportage opgenomen. Het rapport is een losbladig systeem, bijeengehouden in een map. Aan het einde van groep 8 of bij tussentijds schoolverlaten, mag uw kind het rapport behouden. Voorafgaand aan de uitreiking van het eerste en tweede rapport worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek. Voor het derde rapport zijn alleen gesprekken op verzoek.