RK Bs. de Blokkenberg
Ziek zijn. Heel vervelend maar het komt in 70% van alle gevallen voor. Vaak onbewust en soms zichtbaar bewust.
Maar wanneer kunt u met uw kind niet naar onze school?

Heeft uw kind koorts?
    Laat hem of haar lekker uitzieken!

Heeft uw kind een besmettelijke (kinder)ziekte zoals:
    roodvonk? Dan de eerste 2 dagen niet naar school. Voelt uw kind zich daarna verder prima dan mag hij/zij gewoon komen.

    waterpokken? Thuisblijven totdat alle blaasjes droog zijn. Hierna is uw kind weer van harte welkom.