Op deze site kunt u meer informatie krijgen over onze school.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Blokkenberg.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij als school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.