Traktatiebeleid BS de Blokkenberg

De kinderen die jarig zijn willen dit op school graag met hun klasgenootjes kunnen vieren. Nadat zij door de klas in het zonnetje zijn gezet volgt de traktatie voor de klas.
 
Op school delen de kinderen vlak voordat de school uit is uit. In de praktijk is dit meestal om 11.45 uur of anders in overleg met de groepsleerkracht.
 
Wij stellen geen eisen aan de traktaties daar het iets is van de ouders/ kind voor de anderen. Wel willen wij wijzen op normaal gezond gedrag. Het moet namelijk voor iedereen betaalbaar blijven en enigszins gelijk qua omvang en bedrag.
 
Als een kind uitdeelt raden wij ouders aan om in gesprek met de leerkracht te bepalen of er allergieën in de klas zijn. Het is voor dat kind erg fijn zo niet wenselijk als er rekening mee wordt gehouden.
 
Alle traktaties worden na school mee naar huis genomen zodat het aan de beoordeling van de eigen ouders is of het gegeten kan worden. (Niet iedereen weet zijn eigen allergieën). Dit om elk risico te vermijden.